//
.
polyphonies
.
.
A paghjella ( Tavagna )
.
Procession
Canadair
Hippodrome
Procession du 15 août
Canadair
Hippodrome de Viseo
Castellu di Cuccuruzzu
Brocciu
Cuccuruzzu
Castellu di Cuccuruzzu
Fabrication du brocciu
Cuccuruzzu